Maden

Fiskebarens menukort kan variere fra dag til dag, afhængigt af hvad fiskerne fanger til os.
Vi arbejder med bæredygtigt fisk og skaldyr, hvor fangstmetoderne skåner havdyrenes miljø.
Menuen reflekterer også sæsonernes skiften på marken og vi bruger bio/øko grøntsager hvor det er muligt.


   


Vores fisk og skaldyr

Om kystfiskeri

Man skelner i fiskeriet mellem havgående og kystnært fiskeri. Kystfiskeriet bedrives af mindre fartøjer med forankring i lokale havne over hele landet. Langt de fleste kystfiskere tager ud om morgenen og vender hjem samme aften i modsætning til de større fartøjer, der godt kan være afsted op til flere uger ad gangen. Samtidigt benytter de mindre kystfiskere oftest passive redskaber som eksempelvis garn, tejner, kroge og traditionelt snurrevod, der har en minimal påvirkning af bunden og biodiversiteten i modsætning til eks. trawlfiskeri.

Om bifangst

Bifangst er betegnelsen for den utilsigtede fangst i forskellige fiskerier. Fangst af andre arter end dem man er ude efter og som smides tilbage i havet. I det kystnære fiskeri bifangsten ofte meget lav, da man kan målrette fiskeriet ret præcist. Trawlfiskeri efter jomfruhummer er umiddelbart et af de fiskerier med den største bifangst. Over 50% fangsten er andet end jomfruhummer og smides tilbage i havet.

Om Langø

Man kalder det ”på Langø”, fordi Langø ligger på en halvø i det vestligste hjørne af Lolland. Skærmet af det smalle landstykke Albuen ligger Langø havn. Herfra er der drevet fiskeri i århundreder. Fiskeriet på Langø foregår med garn, ruser og bundgarn, teknikker der udøves med minimalt brændstofforbrug og med minimal skade på havmiljøet.

Blæksprutte – Skagerak:
Den tiarmede blæksprutte fanges primært som bifangst i andre fiskerier. Vi får vores blæksprutter fra Skagen eller Strandby, når det er muligt og den er i sæson.

Slethvar – Bønnerup Strand
Bønnerup Strand er kendt for sine store fladfisk, der fiskes i garn tæt på kysten, hvor der flere steder er meget dybt. Slethvaren er i famile med pighvaren men er generelt mindre end pighvaren og fiskes ikke lige så intensivt.

Sandart – Arresø
Sandart fra Tom – en af de sidste bundgarnsfisker på de danske søer. Toms familie har haft fiskeretten på ‘Arrehavet’ i tre generationer og Lille Tom (som han kaldes) bliver fjerde generation. Tom fisker med respekt for søens bestand, da det er søen han lever af på godt og ondt.

Blåmuslinger – Limfjorden
Vores muslinger stammer fra Limfjordens rige muslingebanker.

Rødding – Sverige
Rødding er en laksefisk der kun er naturligt fremkommende i de arktiske eller meget kolde egne. Vores rødding er opdrættet i deres naturlige habitat i Vilhelmania godt 1500 km nord for Stockholm. Opdrættet er certificeret bæredygtigt og foregår dels på en sø der er op til 170 m dyb og på land i de koldere måneder på land i top moderne anlæg.

Kammuslinger – Norge
Vores kammuslinger er håndplukkede af dykkere langs den nordnorske kyst. Fiskeriet foregår efter stramt udlagte licenser fra det norske fiskeriministerium, der sikrer et bæredygtigt fiskeri på bestanden.

Søpindsvin – Færøerne
Vores søpindsvin kommer fra Færøerne fra øen Varga, hvor de samles individuelt af dykkere hver dag.

Stenbiderrogn – Langø
Fiskeriet efter stenbider foregår fra februar til maj. Fiskerne benytter stormaskede garn, hvor den eneste bifangst er en stor pighvar i ny og næ.

Torsk – Langø
Vores torsk kommer fra Langø, hvor den landes hver dag, hvis vejret tillader det. Den er fanget i stormasket garn, som er skånsomt for bunden. Torsken bliver renset grundigt og lagt i store kar med isvand umiddelbart efter fangst, hvilket sikrer en høj kvalitet.

Jomfruhummer – almindeligvis fanges jomfruhummer med bundtrawl i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. Desværre er den metode både hård ved bunden og har en stor del uønsket bifangst. Vi forsøger at købe størstedelen af vores jomfruhummere fra enten svenske eller færøske tejnefiskere. En tejne er et lille bur, som jomfruhummeren selv kravler ind i.

Kulmule – Vores kulmule fanges oftest i Skagerrak med traditionelt snurrevod, som er en gammel dansk fisketeknik, der er skånsom overfor de levende fisk, da de ikke opholder sig så længe i voddet.

Kongekrabbe – Kongekrabben fanges langs den nordlige del af den norske kyst, hvor den betegnes som en invasiv art. Den fandtes oprindelig kun i Stillehavet, men i midten af 1960’erne forsøgte russerne sig med udsætninger i Murmansk fjorden. Bestanden har siden bredt sig og fanges blandt andet i Porsangerfjorden.

Østers – Frankrig
Vi får vores østers fra Frankrig, hvor der er en lang tradition for både økovenligt og bæredygtigt østers opdræt.